Elementy wpływające na przebieg rozmowy?

Rozpoczęcie rozmowy to dylemat wielu kobiet. Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego rozpoczęcie rozmowy jest jednym z istotnych szczegółów w podrywaniu mężczyzn. Zdradzę Ci metodę, która jest niezwykle skuteczna i prosta. Chodzi tu o dopasowanie się do mężczyzny, którego chcesz sobą zainteresować. Jednak nie powinno ono polegać na 100% naśladowaniu zachowania. Ponieważ taki sposób zachowania jest sztuczny i szybko dostrzegany przez rozmówcę. Zamiast poprawić komunikację utrudnia ją. Staraj dopasowywać się w stopniu naturalnym.

W rozpoczęciu rozmowy ważna jest komunikacja. To ona jest jedynym sposobem, aby stworzyć i utrzymać związek. Dzielimy ją na werbalną i niewerbalną.

Komunikacja niewerbalna – Pokazujesz swoje zainteresowanie za pomocą mowy ciała. Większość z tych czynności wykonujesz i odbierasz nieświadomie, jednak mogą być nadawane i odbierane również świadomie. Komunikaty niewerbalne dzielą się na kilka tendencji:

Budowa ciała, nieświadomie zwracasz uwagę na budowę ciała, wybierając silnego i odpowiedzialnego partnera. Partnera, który będzie w stanie zapewnić Ci godne życie. Z badań wynika, że mężczyźni (tak jak i kobiety) na pierwszym miejscu zwracają uwagę na wygląd.

Powierzchowność, zwracasz uwagę na rodzaj ubrania, zegarki, kolczyki, komórka, buty itp

Stany fizjologiczne, czyli zapach, rumieńce,

Postawa ciała, za pomocą tej tendencji komunikujesz swoje nastawienie wobec rozmówcy (w naszym przypadku wobec mężczyzny). Dopasowanie na poziomie ciała to aż 55% z całego komunikatu. A polega to na przyjęciu podobnej postawy do osoby, z która rozmawiamy. Staraj dopasować się na zasadzie lustrzanego odbicia. Ważne jest jednak, aby nie było to sztuczne. Gdy z byt gwałtownie próbujesz dopasować się ciałem, to Twój rozmówca najczęściej to zauważa. Rozmawiając na siedząco, zwracaj uwagę na położenie górnej części ciała rozmówcy i dopasuj się do jego położenia. Nogi skrzyżuj w ten sam sposób, możesz również założyć je na odwrót -to też jest pewną formą dopasowania. Jeśli chcesz okazać swoje zainteresowanie ustaw się tak, aby ułatwić kontakt wzrokowy. Świadomie przekraczaj strefę osobistą to jest 45cm. Delikatny skłon w jego kierunku wywoła wrażenie zainteresowania. Dotykaj partnera za każdym razem, kiedy tylko jest to możliwe. Wyrazem odwzajemnienia ze strony sympatii jest podobna – lustrzana pozycja ciała.

Kontakt wzrokowy, musisz wiedzieć, że oczy to znaczący obszar wizualnej uwagi – w czasie rozmowy uwaga koncentruje się na oczach przez ok. 43% czasu. Mówi się, że „Oczy są zwierciadłem duszy”. Kontakt wzrokowy jest oznaką zainteresowania, a zarazem objawem pozytywnej i negatywnej odpowiedzi na to zainteresowanie. Jeśli rozmówca jest zainteresowany, będzie gotowy pozytywnie reagować na Twoje próby nawiązania kontaktu wzrokowego.

Ton głosu, tempo mowy, komunikacja za pomocą mowy (głosu) może być bardzo skuteczne, ponieważ stanowi aż 38% całego komunikatu. Dopasowanie na poziomie głosu polega na tym, aby mówić w podobny sposób jak Twój rozmówca. Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób mówi. Dopasowanie głosem polega na dopasowaniu głośnością i szybkością mówienia, tonem i akcentem, a również emocjami (spokój, dynamika). Jeśli mężczyzna, z którym rozmawiasz mówi głośno -podwyższ ton głosu, jeśli mówi cicho -mów ciszej. Staraj się, aby wasze głosy upodobniły się do siebie.

Wyraz twarzy, czyli mimika. Twarz jest najbardziej wyrazistą częścią ciała; błyskawicznie wyraża zmieniające się nastroje, reakcje na wypowiedzi i zachowania rozmówcy. Odzwierciedla uczucia i emocje. Emocje jakie pojawiają się podczas rozmowy dzielimy na pozytywne, negatywne i neutralne. Staraj się zidentyfikować emocje swojego rozmówcy. Pamiętaj, że to od jakich emocji zaczniesz rozmowę jest wynikiem tego, jakie emocje rządzą rozmową potem. Staraj się mówić w sposób radosny, wtedy cała rozmowa będzie miała emocje pozytywne.

Komunikacja werbalna - To przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak:

Akcent, jest ważniejszy niż treść wiadomości,

Stopień płynności mowy, świadczy o odpowiedzialności,

Treść wypowiedzi, jest uzależniona od związków międzyludzkich.Dopasowanie na poziomie treści to zaledwie 7% z całego komunikatu, używaj podobnego słownictwa i przerywników jak Twój rozmówca. Innym sposobem na dopasowanie się treścią może być sposób w jaki budujesz zdania. Są mężczyźni, którzy mówią zdania krótkie, są i tacy, którzy mówią zdania wielokrotnie złożone.

źródło: http://jakpoderwacchlopaka.pl